Informatie spreekuren rondom het Corona Virus

Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) worden er verschillende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de landelijke vereniging (NVAMG) en de overheid/RIVM.

Update 22/3/2020:

Patiëntenzorg: alleen “spoed”-zorg per 23/3

Gezien de recente ontwikkelingen en het advies van NVAMG (beroepsvereniging MSK-artsen) is er besloten om alle niet-spoedeisende nieuwe afspraken pas vanaf 14 april in te plannen.

Mocht u niet zo lang kunnen of willen wachten (bijv ivm hevige pijnklachten) dan wordt er geprobeerd een afspraak in te plannen waarbij er voor gezorgd kan worden dat u niet- of zo min mogelijk met anderen in contact kan komen (bijv avondspreekuur).

Mochten uw afspraken afgezegd moeten worden dan wordt er persoonlijk contact met u opgenomen.

Let op: het ochtendspreekuur van 23/3 is, met inachtneming van zorgvuldige desinfectie, het laatste spreekuur wat op ‘normale wijze’ plaats vindt. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat (0570-244125).

Het afzeggen van uw afspraak kan ook last-minute, zonder dat daar kosten voor gerekend worden.

Met klachten die kunnen duiden op Corona (koorts, hoesten, verkoudheid) bent u helaas niet welkom.

Wij hopen op uw begrip.


Eerder genomen maatregelen:

Geen handen schudden

Zoals landelijk afgesproken, schudden we ook in Dok111/bij Praktijk Naeff geen handen meer.  Daarnaast vragen we iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren (er staat een dispenser bij binnenkomst).

Andere maatregelen in de spreekkamer

Er worden in de spreekkamer ook verschillende maatregelen genomen:

  • de behandelbank wordt voor en na ieder bezoek gedesinfecteerd
  • de behandelkussens en evt instrumenten (hamer/drevel) worden voor en na ieder bezoek/behandeling gedesinfecteerd
  • er ligt voor iedere behandeling een schoon onderzoekslaken op de bank
  • natuurlijk zorgt ook de behandelend arts voor goede handhygiene

Mocht u uw afspraak af willen zeggen, om welke reden dan ook, dan zitten daar geen kosten aan verbonden.

Mochten de maatregelen vanuit de overheid of de landelijke vereniging ervoor zorgen dat er wijzigingen komen in het beleid, dan zullen we een update plaatsen op de website.