Informatie spreekuren rondom het Corona Virus

Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) worden er verschillende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de landelijke vereniging (NVAMG) en de overheid/RIVM.

Update 7/11/2021

Deze periode kunnen er weer nieuwe maatregelen aangekondigd worden, danwel gestopt. Wij blijven de maatregelen volgen die door het RIVM zijn geadviseerd. Wij gaan niet controleren op QR-codes cq vaccinaties of testen. Indien u klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 dan verzoeken wij de afspraak te verplaatsen naar ander moment.

Een mondkapje wordt weer gedragen per 5/11/2021 binnen 1,5 meter afstand, dus bij de behandelingen. Tot nader bericht kunnen alle behandelingen bij klachtenvrije personen gewoon doorgaan.

Update 21/1/2021

De nieuwe lockdown is al weer een tijd aan de gang, de maatregelen worden strenger en er wordt waarschijnlijk een avondklok ingevoerd. De maatregelen bij Praktijk Naeff blijven hetzelfde: niet komen bij klachten die kunnen duiden op het Corona virus en natuurlijk ook niet komen als u in quarantaine zit/bent. Er is nog steeds extra tijd tussen de consulten ingepland ivm desinfectie van de spreekkamer. In het geval van een avondklok vervalt het gratis sportspreekuur met Thomas Hesp (sportpodotherapeut) en het avondspreekuur. De spreekuren tijdens kantooruren gaat tot nader bericht wel gewoon door. U bent dus van harte welkom voor een consult en behandeling.

Update 29/6/2020

Zomervakantie periode komt er aan. Het virus is nu steeds minder aanwezig in de Nederlandse samenleving en hopelijk komt er geen ’tweede golf’. Eerder genomen maatregelen blijven voorlopig van kracht. Wilt u daarom eerdere berichten goed doorlezen?

Update 11/5/2020

De patiëntenzorg is weer volledig herstart en u bent van harte welkom op het spreekuur. De genomen maatregelen die benoemd zijn bij de updates van 14/4 en eerder blijven verder van kracht. Iedereen is weer welkom, behoudens mensen met klachten die (mogelijk) duiden op het COVID-19/Corona virus. Mocht u deze klachten hebben dan vragen wij u om zoveel mogelijk thuis te blijven en uw bezoek aan ons uit te stellen tot het moment dat 24 uur klachtenvrij bent.

In geval van twijfel kan er ook met persoonlijke berscherming (mondneusmasker, spatbril) door de behandelend arts gewerkt worden. Er wordt voorafgaand aan het consult een COVID-19 vragenlijst afgenomen om te beoordelen of er zonder bescherming gewerkt kan worden.

Update 14/4/2020:

Patiëntenzorg: beperkte herstart spreekuren

Gezien de recente ontwikkelingen en het advies van NVAMG (beroepsvereniging MSK-artsen) is er besloten om alle niet-spoedeisende afspraken uit te stellen. Per 15/4 is er een start gemaakt met beperkte spreekuren voor patiënten met veel klachten, met daarbij maatregelen die verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk zullen voorkomen:

Het is een ‘ruim’ opgezet spreekuur: er zijn extra pauzes tussen de consulten. Dit om contacten tussen mensen te vermijden (in bijv de wachtkamer) en ook tijd te hebben voor desinfectie van de behandelruimte.

U kunt in de auto wachten totdat u aan de beurt bent. Dit ook om contacten in de wachtkamer te vermijden en zo de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Wilt u ervoor zorg dragen dat uw 06-nummer bekend is bij ons?

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat (0570-244125).

Het afzeggen van uw afspraak kan ook last-minute, zonder dat daar kosten voor gerekend worden.

Met klachten die kunnen duiden op Corona (koorts, hoesten, verkoudheid) bent u helaas niet welkom.

Wij hopen op uw begrip.


Eerder genomen maatregelen:

Geen handen schudden

Zoals landelijk afgesproken, schudden we ook in Dok111/bij Praktijk Naeff geen handen meer.  Daarnaast vragen we iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren (er staat een dispenser bij binnenkomst).

Andere maatregelen in de spreekkamer

Er worden in de spreekkamer ook verschillende maatregelen genomen:

  • de behandelbank wordt voor en na ieder bezoek gedesinfecteerd
  • de behandelkussens en evt andere materialen (hamer/drevel) worden voor en na ieder bezoek/behandeling gedesinfecteerd
  • er ligt voor iedere behandeling een schoon onderzoekslaken op de bank
  • natuurlijk zorgt ook de behandelend arts voor goede handhygiene

Mocht u uw afspraak af willen zeggen, om welke reden dan ook, dan zitten daar geen kosten aan verbonden.

Mochten de maatregelen vanuit de overheid of de landelijke vereniging ervoor zorgen dat er wijzigingen komen in het beleid, dan zullen we een update plaatsen op de website.