Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Naeff kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Naeff. Praktijk Naeff kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • BSN nummer

Persoonlijke informatie
Wanneer u zich registreert op onze website, vragen wij u om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Een deel van deze informatie is vereist: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en e-mailadres. Deze informatie is vereist om u in te schrijven in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Praktijk Naeff werkt met James Software, zij zijn gespecialiseerd in EPD’s voor medische instellingen en voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van privacy(wetgeving). Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om aan onze verplichtingen naar u te kunnen voldoen. Dit kan het vermelden van het tijdstip voor uw consult/keuring zijn of het verzenden van informatie omvatten. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van James Software. Er worden geen persoonlijke gegevens bewaard op locale computers/media.

Hoe lang Praktijk Naeff de gegevens bewaard?
Praktijk Naeff bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra u aangeeft niet langer uw gegevens aan ons te willen verstrekken zullen wij deze op uw verzoek verwijderen. Uiteraard proberen wij dit verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken, maar houden een termijn in acht van 14 dagen vanaf het versturen van u verzoek.

Delen met anderen
Praktijk Naeff verstrekt u persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijknaeff.nl
Praktijk Naeff zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Praktijk Naeff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Naeff maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Naeff verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Naeff op via info@praktijknaeff.nl

Praktijk Naeff is als volgt te bereiken:

  • Postadres en vestigingsadres: Mr. H.F. de Boerlaan 111, Deventer.

  • KVK nr 58478027, vestigingsnummer 000030135796

  • Telefoon: +31 (0)570 244125

  • E-mailadres: info@praktijknaeff.nl