Wij proberen u zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te adviseren en te behandelen.

Toch kan het gebeuren dat het u ontevreden bent over uw bezoek/advisering/behandeling bij Praktijk Naeff/door uw behandelend arts.

Wat kunt u dan doen?

Stap 1: Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-arts/sportarts
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat uw behandelend arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de behandelend arts. Zo lang de behandelend arts niet weet dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met uw behandelend arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2: Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van  uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de sportarts/SMI. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Dr. Naeff is aangesloten bij de VSG Klachtenregeling Wkkgz. U kunt hier terecht voor klachten op sportgeneeskundig of MSK-geneeskundig gebied.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.sportgeneeskunde.com/klachten
Mailadres: klacht@sportgeneeskunde.com
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de sportarts/MSK-arts is aangesloten bij de Klachtenservice Sportgeneeskunde.