Vermindering aanwezigheid vanaf 1 december 2021

Nieuwe uitdaging

Sports Valley, onderdeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, is voor de Nederlandse en internationale topsporters al vele jaren een bekende plek. Topsportgeneeskunde, sportradiologie, sportorthopedie zijn van absoluut topniveau. Er zijn 3 sportartsen werkzaam die zich volledig toegelegd hebben op de begeleiding en advisering van topsporters. Nadat 1 van deze topsportartsen een andere uitdaging is aangegaan kwam er recent een vacature. Omdat deze werkplek mij 1 van de meest interessante, uitdagende en mooie werkplekken lijkt van Nederland heb ik gesolliciteerd. Ik ben dan ook blij en trots dat ik deze baan per 1 december 2021 mag gaan invullen.

Het gevolg is dat ik minder tijd overhoud voor andere spreekuren zoals sportgeneeskunde in het Deventer Ziekenhuis en mijn eigen praktijk. Op het moment van schrijven zijn de exacte gevolgen voor sportgeneeskunde in Deventer nog onbekend. Gelukkig is er in ieder geval met Sportmedisch Centrum Papendal een uitstekende achterwacht voor de consulten (in Arnhem).

Voor Praktijk Naeff betekent het wel een vermindering van het aantal spreekuren. Het zal dus waarschijnlijk zo zijn dat de wachttijd op een consult zal toenemen tot een tijd die u niet van mij gewend bent. Ook zal ik mogelijk nog meer afwezig zijn in verband met nationale en internationale topsportevenementen.

Ik wil dan ook nog meer focussen op sporters in Praktijk Naeff om nog helderder uit te dragen waar mijn ambitie en passie ligt. Voor bekende patiënten zal dit niet gelden, maar voor nieuwe patiënten zal dit nog nadrukkelijker uitgevraagd worden.

Mocht u toch eerder een MSK-arts nodig hebben, dan kunt u voor een overzicht van MSK-artsen kijken op https://www.mskzorg.nl/overzicht-artsen.

Nieuwe MSK-arts?

Momenteel heb ik de vraag uitstaan binnen de MSK-geneeskunde Nederland welke MSK-arts een deel van mijn werkzaamheden op Dok111 zou kunnen/willen overnemen. Mocht dit zo zijn dan zou dat de afspraakmogelijkheden voor MSK-geneeskunde in Deventer weer verbeteren.

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch kun je Praktijk Naeff, bij aan- en afwezigheid, gewoon bereiken via 0570-244125.
Via dit telefoonnummer of online kun je ook je afspraak in (laten) plannen.

Waarneming

Vanwege de unieke combinatie van MSK-geneeskunde en sportgeneeskunde wordt er, zoals hierboven ook gemeld, geen specifieke waarneming geregeld in de periode van afwezigheid. Mocht je, vanwege welke reden dan ook, niet kunnen of willen wachten op een afspraak dan kun je je het beste houden aan het volgende advies:

  • Bij acute problemen kun je het beste contact opnemen met je huisarts of de huisartsenpost.
  • Voor behandelingen MSK-geneeskunde verwijzen we door naar het overzicht van behandelaars in Nederland op de website van de NVAMG.
  • Voor consulten en adviezen van een sportarts verwijzen wij door naar Sportmedisch Centrum Papendal.
  • Heb je toch een vraag voor dr. Naeff? Via whatsapp (06-37294783) kun je vaak snel antwoord krijgen, ook als hij voor sportmedische begeleiding in het buitenland zit.